how / hur


t h e  d a n c e  s e s s i o n s

(svenska längst ned)

 • When you have booked and paid for a dance session I will send you the link and a document with some texts and reflections related to dance and the body. There will be a theme to every session as a inspiration. You can use it as a map to come back to during the dance or just read it trough ones and then let it be - you choose howe its best for you <3
 • We start with a short warm up like a body meditation where I guide and then we have a free dance part without me guiding but with some good music. We end together in stillness. 
 • There is a meditation that is called formless meditation - just sitting, this could be called formless dance - just dancing. There is no rights and wrongs, certain steps that is not allowed or moves that is better or more this and that than others. You could call it improvisation I just call it free flow at the moment. You go with the flow and let the dance happen. If there is none you can lie down for a while and listen to your body and slowly it will show up, maybe not in the way you think... but for sure a dance will unfold. Another way is to shake - in the shaking of your body and various body parts, a dance  gradually or even all of a sudden can emerge from the shaking. The flow is always there, a stream of aliveness, something that moves you from within, however tiny and small it is, its there somewhere. Sometimes the best dance is the one resting on the floor on a cosy rag and shifting positions from time to time. And sometimes there is a flow stronger than a vulcanic stream that pours out to a dizzying sweaty dance. We meet in whatever d a n c e that will arise.
 • The screen... yeah the screen.. We are all tired of the computer screen at the moment. Lets challenge cyberspace to not become one with the computer and lose our connection with our body. Let it be our bridge to connect with one and another and still be in our body and feel the space around us. You don't need to be up close to the screen all the time, you can just come back from time to time and be inspired and filled with other beings energy and dance.LEAN IN TO YOUR BODY

FALL DOWN TO THE EARTH

LET THE BODY SINK AND SPREAD OUT TROUGH THE FLOOR

DOWN DOWN DOWN

OPEN UP TO YOUR SENSES LISTEN TO YOUR BODY

SLOWLY SLOWLY A DANCE WILL UNFOLDw e  m e e t  a t  z o o m

 • We will meet at zoom. If you are new to the program just take some time and get familiar with it, howe it works before we meet. Here you can download the program for free zoom download
 • To have the best sound experience you can for example plug in your computer to your sound system.  If you have a computer you will have a bigger screen to see the others, but of course any item works, even a cellphone with some earphones. It maybe take one session or so to find out howe it best works for you.
 • I will be at zoom at 18.50 so we can sort any technical problems before we start.
 • Something more?


e t t  d a n s t i l l f ä l l e

 • När du har bokat ett danstillfälle och betalat skickar jag dig en länk och ett dokument med text och reflektioner relaterat till dans och kropp. Varje danstillfälle har ett tema som inspiration, du kan använda det som en karta att komma tillbaks till under dansen eller bara läsa igenom en gång och sedan låta det vara. Det som känns bäst för dig är det som är bäst <3
 • Vi startar med en kort uppvärmning liksom en kropps mediatation i rörelse som jag gajdar sedan följer en fri dans utan gajdning men till musik. Vi avslutar tillsammans i stillhet.
 • Det finns någonting som heter formlös meditation - bara sitta, det här skulle kunna kallas för formlös dans - bara dansa. Det finns inga rätt eller fel, speciella steg man inte får göra eller vissa rörelser som är si och så mer än andra. Eller man kan kalla det improvisation jag kallar det just nu för free flow - fritt flöde. Du känner in flödet i kroppen i ditt varande och låter dansen växa fram. Får du inte fatt i det kan du bara lägga dig ned en stund på golvet och lyssna på kroppen och sakta sakta kommer det att komma till liv, kanske inte på det sätt du tänkt dig... men det finns där och en dans kan varsamt träda fram. En annan variant är att skaka - i skakandet av din kropp och olika kroppsdelar skakas en dans gradvis eller t.om helt plötsligt fram. Strömmen av liv finns där någonstans i kroppen, som får dig till rörelse, än hur litet och svagt det kan kännas. Ibland är den bästa dansen den som får vila på golvet på en mjuk matta och långsamt bara skifta position från stund till stund. Och en annan gång finns där ett flöde starkare än en vulkanisk ström som rinner ut i en omtumlande svettig dansVi möts i vilken d a n s som än visar sig. 
 • Skärmen.. ja.. denna datorskärm... Vi är alla trötta på den just nu.. Låt oss utmana cyberspace att inte bli ett med den och förlora kontakten med kroppen. Tvärtom, låt det bli vår trampolin till att mötas och samtidigt vara i vår kropp och platsen där vi är. Vi behöver inte vara fastklistrade vid skärmen hela tiden, vi kan komma tillbaks till den då och då och fyllas av energi av varandra och varandras dans!LUTA IN I DIN KROPP

FALL NED MOT JORDEN

LÅT KROPPEN SJUNKA OCH SPRIDA UT SIG

NED NED NED

ÖPPNA DINA SINNEN OCH LYSSNA

SAKTA SAKTA

KOMMER EN DANS ATT VECKLAS UTv i  m ö t s  p å  z o o m 

 • Vi möts på zoom. Om du är ny till det programmet är det bra att bekanta sig med det innan vi ses. Du kan ladda ned programmet kostnadsfritt här zoom download
 • För att få bästa ljud upplevelsen kan man t.ex koppla in datorn till sin ljudanläggning. Och använder man dator har man större skärm för att se varandra. Men så klart en mobil eller Ipad med hörlurar går också bra, det tar kanske nån gång innan du hittar hur det bäst funkar för dig.
 • Jag kommer att finnas på zoom vid 18.50 så att vi kan lösa tekniska problem innan vi startar.
 • Något mer tro?..